Aanvraagformulier studietoelage

LET OP!! DE GEVRAAGDE BIJLAGES GELIJK MAILEN NAAR INFO@RAUWERDAWESTRAFONDS.NL
LET OP!! DE GEVRAAGDE BIJLAGES GELIJK MAILEN NAAR INFO@RAUWERDAWESTRAFONDS.NL
LET OP!! DE GEVRAAGDE BIJLAGES GELIJK MAILEN NAAR INFO@RAUWERDAWESTRAFONDS.NL
LET OP!! DE GEVRAAGDE BIJLAGES GELIJK MAILEN NAAR INFO@RAUWERDAWESTRAFONDS.NL
LET OP!! DE GEVRAAGDE BIJLAGES GELIJK MAILEN NAAR INFO@RAUWERDAWESTRAFONDS.NL
LET OP!! DE GEVRAAGDE BIJLAGES GELIJK MAILEN NAAR INFO@RAUWERDAWESTRAFONDS.NL
LET OP!! DE GEVRAAGDE BIJLAGES GELIJK MAILEN NAAR INFO@RAUWERDAWESTRAFONDS.NL
* Toekenning van een toelage vindt plaats onder de voorwaarden van het huishoudelijk reglement van de Stichting Rauwerda-Westra Fonds * Met de indiening van dit formulier geeft aanvrager toestemming voor de gegevensverwerking overeenkomstig de bepalingen van het Verwerkingsregister/privacybeleid van de Stichting * Beoordeling van de aanvragen vindt in principe plaats in de maanden januari/februari (voor aanvragen die zijn ingekomen in de periode van 1 mei tot en met 30 november van het voorafgaande jaar) of in de maanden mei/juni (voor aanvragen die zijn ingekomen in de periode van 1 december tot en met 30 april) .