Het Rauwerda-Westra Fonds is een studiebeurs speciaal bedoeld voor studenten uit de gemeente Tytsjerksteradiel of naaste omgeving. Heb je financieel niet voldoende middelen om je studie te kunnen betalen?

Dan is deze studiebeurs misschien iets voor jou!

Knipsel RWF

Pieter Edzo Rauwerda

Aanvraag 2022-2023

Aanmelden om in aanmerking te komen voor de studiebeurs kan via ons digitale aanmeldformulier.

Het fonds is vernoemd naar de bekende Groningse huisarts Pieter Edzo Rauwerda. Deze arts heeft landelijke bekendheid gekregen door als eerste huisarts in Nederland in de openbaarheid te treden met het verstrekken van methadon aan drugsverslaafden. Pieter Edzo Rauwerda heeft een groot deel van zijn vermogen moeten steken in het voeren van processen aangaande de rechtmatigheid van deze methadonverstrekking. Hij was overtuigd dat mensen die een verslaving hadden, recht hadden op medicatie in de vorm van methadon. Pieter Edzo Rauwerda is na vele jaren procederen door de Hoge Raad in het gelijk gesteld.

Uiteindelijk heeft hij het restant van zijn vermogen aan dit fonds nagelaten.

Dankzij het fonds heb ik mijn studie economie kunnen afronden. Heel veel dank!

Het Rauwerda-Westra Fonds is een studiebeurs speciaal bedoeld voor studenten uit de gemeente Tytsjerksteradiel. Zij die minvermogend zijn of minvermogende ouders hebben kunnen hier een toelage aanvragen.

Ik vind het belangrijk dat alle leerlingen in deze gemeente kunnen studeren

Het Rauwerda-Westra Fonds kan studenten, die voldoen aan de criteria, in principe vier keer 2500 euro uitkeren, een bedrag dat (bijna) genoeg is voor het betalen van het collegegeld.

Aanvragen voor een bijdrage van de beurs kunnen worden ingediend bij de gemeente Tytsjerksteradiel en bij de scholen OSG Singelland en CSG Liudger of via deze site, zie de button op de pagina.

 

Pieter Edzo Rauwerda heeft Tytserksteradiel gekozen als vestigingsplaats voor deze naar hem vernoemde stichting, omdat zijn (voor)ouders afkomstig zijn uit deze gemeente. Pieter Edzo Rauwerda is in 2009 overleden.

 

STICHTING RAUWERDA-WESTRA FONDS
Postbus 3
9250 AA BURGUM

Mailadres: Info@rauwerdawestrafonds.nl

Privacybeleid